PhDr. Jaroslava Gajdošová:

Vzťah rozvíjať, nie rozbíjať!
 

 • Ste pripravení na dlhodobý vzťah?
 • Máte obavy povedať si „navždy áno“?  
 • Odkladáte odpovede na dôležité otázky partnerstva?
 • Máte predstavy o dokonalom partnerstve, a predsa to občas zaškrípe?
 • Vzťah sa nevyvíja celkom tak, akoby ste si želali?
 • Vaši blízki majú výhrady voči Vášmu vyvolenému, vyvolenej? 
 • Hodíte sa k sebe?
 • Pripúšťate, že príprava na manželstvo je aspoň tak dôležitá ako príprava na povolanie?

 

Využite príležitosť pohovoriť si o týchto a ďalších otázkach partnerstva s  psychologickou poradkyňou PhDr. Jaroslavou Gajdošovou.

 

Kde?

V príjemnom diskrétnom prostredí Consultrix na Župnom námestí 9 v Bratislave

 

Časová náročnosť:

 • 4 večery v trvaní 2 hodiny ( spolu 8 hodín) 
  alebo
 • jeden víkendový deň

 

Ako?

V komornej skupinke 4 - 7 účastníkov. Môžete prísť aj so svojim partnerom alebo partnerkou

 

Cieľ:

Nadobudnúť základné informácie a zručnosti pre optimálne fungovanie v dlhodobom partnerskom vzťahu.