PhDr. Jaroslava Gajdošová:

Príďte sa k nám pohádať konštruktívne!

 

Cieľ Kurzu: Naučiť sa priamo odreagovať  napätie a hnev voči tomu, kto ho vyvolal,  a to tak, aby nedošlo k zhoršeniu  konfliktu , ale k zblíženiu a náprave.

 

Časová náročnosť: 8 hodín

Kurz  je možné uskutočniť formou:

 • 4 dvojhodinových stretnutí v pravidelných jednotýždňových intervaloch
 • 1- dňového sústredenia
 • ako súčasť viacdňového vzdelávacieho a rozvojového programu  
   

Cieľová skupina: 5 - 7 záujemcov, ktorí  si chcú zlepšiť svoju komunikáciu s partnerom (partnerkou) , s kolegami alebo  inými dôležitými osobami.  

 

Materiálne vybavenie: Miestnosť pre cca 8 ľudí s možnosťou písať, prenášať stoličky  a  pohybovať sa. Flipchart. Písacie potreby.

 

Obsahové zameranie:

 • Čo je konflikt
 • Napätie z konfliktu
 • Zásady konštruktívnej hádky
 • Charakteristiky konštruktívnej hádky
 • Prehrešky voči fairplay
 • Fázy konštruktívnej hádky
 • Výsledky konštruktívnej hádky