PhDr. Jaroslava Gajdošová: Nefajčiť je in!

                                                   (Kurz na odvykanie od fajčenia)

 

 

 

Stať sa nefajčiarskym pracoviskom znamená dosiahnuť vyššiu kvalitu v rozvoji ľudských zdrojov. Vytvorením priaznivej firemnej klímy dosiahnete nielen imidž moderného a zdravého pracoviska. Nefajčiť je pre firmu aj ekonomicky výhodné.

 

Čas strávený na fajčiarskych prestávkach a čas prechodu na vyhradené miesto u priemerného  fajčiara tvorí počas pracovnej doby približne dve hodiny. Ani posunutie odchodu z pracoviska nevynahradí prerušenie tvorivého procesu v pracovnom tíme kvôli jednotlivým fajčiarom. Vystavovať kolegov pasívnemu fajčeniu je obťažujúceAbstinenčné prejavy v situácii, keď si závislý fajčiar nemôže zapáliť, znižujú nielen jeho pracovnú výkonnosť ale aj ďalších členov tímu. Chorobnosť fajčiarov je vyššia. Vyhradené miesto na fajčenie je ďalší zbytočný náklad firmy. Tolerancia fajčenia nie je na mieste. Podpora firmy pri odvykaní od fajčenia je konkurenčná výhoda.  

 

Cieľ: Odučiť sa fajčiť

 

Časová náročnosť: 20 hodín počas 10 pravidelných dvojhodinových stretnutí v jednotýždňových intervaloch

 

Cieľová skupina: 5 - 15 motivovaných  fajčiarov a fajčiarok. Účastníci môžu byť z rôznych pracovísk, avšak práca s jedným pracovným kolektívom nie je prekážkou

 

Materiálne vybavenie: Miestnosť pre cca 15 ľudí s možnosťou písať a prestrieť si podložku na ležanie pri relaxácii. Flipchart. Písacie potreby.

Účastníci dostanú na každé stretnutie rôzne písomné materiály.

 

Charakteristika: Účastníci si v skupine ďalších fajčiarov a fajčiarok počas 10 týždňov osvoja metódu sebakontroly, odvodenú zo psychológie učenia. Pomocou nej postupne zredukujú dennú spotrebu cigariet na nulovú. V kurze sa uplatňujú aj relaxačné metódy, dychové cvičenia a skupinová dynamika. Nadobudnuté spôsobilosti sekundárne využijú aj v iných oblastiach práce na sebe.