PhDr. Jaroslava Gajdošová:

 

Na skúšky a verejné vystúpenia s odvahou!

Kurz na znižovanie trémy

 

 

Cieľ kurzu: Uvedomiť si faktory vedúce k prežívaniu trémy. Spoznať niektoré techniky redukcie trémy. Nácvik vybraných techník vhodných pre konkrétnych účastníkov kurzu.

 

Cieľová skupina: 15 záujemcov, ktorí chcú dostať svoju trému pod vlastnú kontrolu.

Účastníci môžu byťz rôznych pracovísk, avšak práca s jedným pracovným kolektívom nie je prekážkou

 

Časová náročnosť: 20 hodín

Nácvik je možné uskutočniť formou:

 • 10 dvojhodinových stretnutí v pravidelných jednotýždňových intervaloch
 • monotematického 2 a ½ dňového sústredenia
 • ako súčasť viacdňového vzdelávaciehio a rozvojového programu  

 

Materiálne vybavenie: Miestnosť pre cca 15 ľudí s možnosťou písať, prenášať stoličky pohybovať sa a prestrieť si podložku na ležanie pri relaxácii. Flipchart. Písacie potreby.

Podložky na ležanie.

 

Obsahové zameranie:

 • rozbor svojich problémov s trémou
 • ovplyvňovanie svojich predstáv, postojov, myšlienok a názorov vedúcich k tréme
 • relaxácia
 • desenzitizácia
 • autosugescia
 • koncentrácia
 • preladenie
 • efektívna príprava na problémovú situáciu
 • signál nádeje
 • sebapresadenie
 • stop-technika
 • metóda vnútorného dialógu
 • pozitívne posilňovanie
 • modelovaé situácie