PhDr. Jaroslava Gajdošová: Kurz „Ako sa efektívne učiť“

 

Cieľ: Osvojiť si zásady efektívneho učenia sa . Nájsť si vlastný účinný štýl učenia sa. Osvojiť si niektoré techniky efektívneho učenia sa.

 

Cieľová skupina: 5 – 15 záujemcov, ktorí chcú zefektívniť svoje sebavzdelávanie.

Účastníci môžu byť z rôznych pracovísk, avšak práca s jedným pracovným kolektívom nie je prekážkou

 

Časová náročnosť: 20 hodín

Kurz je možné uskutočniť formou:

 • 10 dvojhodinových stretnutí v pravidelných jednotýždňových intervaloch
 • monotematického 2 a ½ dňového sústredenia
 • ako súčasť viacdňového vzdelávacieho a rozvojového programu  

   

Materiálne vybavenie: Miestnosť pre cca 16 ľudí s možnosťou písať, prenášať stoličky a pohybovať sa. Flipchart. Písacie potreby.

 

Obsahové zameranie:

 

 • motivácia v samostatnom učení
 • časové podmienky učenia sa
 • prispôsobenie učebného prostredia
 • psychohygienické podmienky učenia sa
 • aktivizovanie pozornosti
 • aktivizovanie pamäti
 • aktivizovanie myslenia
 • zostavovanie učebných plánov
 • štýly učenia
 • diagnostika vlastného štýlu učenia
 • techniky aktívneho čítania
 • techniky rýchleho čítania
 • e-learning
 • sociálne učenie
 • experienciálne učenie