PhDr. Jaroslava Gajdošová:

Aby ma práca nezabila!

(Kurz na zvládanie stresu)

 

Cieľ: Získať základné znalosti o strese, osvojiť si metódy na zvládnutie stresu a  postupy ako predchádzať škodlivému stresu.

 

Časová náročnosť: 12 hodín

Kurz je možné uskutočniť formou:

 • 6 dvojhodinových stretnutí v pravidelných jednotýždňových intervaloch
 • monotematického 1 a ½ dňového sústredenia
 • ako súčasť viacdňového vzdelávacieho a rozvojového programu  

Cieľová skupina: 5 – 15 účastníkov ohrozených stresom (napr. z radov manažérov, učiteľov, pracovníkov bánk, armády, polície, požiarneho zboru, ľudí pripravujúcich sa na náročné životné situácie), príp. tých, ktorým stres už uškodil (napr. pri psychosomatických ochoreniach – vredová choroba žalúdka a dvanástnika, infarkt myokardu, hypertenzia atď.)                                       

Materiálne vybavenie: Miestnosť pre cca 15 ľudí s možnosťou písať, prenášať stoličky pohybovať sa a prestrieť si podložku na ležanie pri relaxácii. Flipchart. Písacie potreby. Podložky na ležanie.

 

Obsahové zameranie:

 

 • poznanie stresu
 • diagnostika stresu
 • druhy stresu
 • stresory
 • reakcie na stres
 • fázy stresu
 • nežiadúce obranné mechanizmy
 • bourn-out syndróm (vyhoretie)
 • organizačné a racionálne riešenia
 • usmernenie citovej reakcie
 • regulácia myšlienkových pochodov
 • metodika vnútorného dialógu
 • práca s iracionálnymi myšlienkami
 • operatívne spôsoby riešenia stresových situácií
 • autoinštrukcie (vnútorný monológ)
 • rôzne relaxačné techniky