Termíny ponúkaných tréningov, kurzov a školení upresníme podľa prejaveného záujmu
 

Prihláška:

Meno a priezvisko:

Vek:

Adresa:

E-mail:

Tel.č.:

Názov kurzu, tréningu, školenia, o ktorý mám záujem:

Návrh vyhovujúceho termínu:

Prihlášky posielajte na mailovú adresu: kontakt@consultrix.sk

alebo na mobil: 0910 469 319