Tematické skupiny v oblasti vzťahov

 • partnerské vzťahy
 • rodinné vzťahy (s partnerom, s rodičmi, s deťmi, so súrodencami, so svokrovcami, s inými príbuznými apod.) 
 • bezdetní
 • mladí rodičia
 • predčasná gravidita
 • neželaná gravidita
 • osamelí
 • vzťahy na pracovisku
 • vzťahy k rovesníkom
 • vzťahy k autoritám
 • komunikácia, komunikáčné zručnosti
 • riešenie konfliktov