Individuálne poradenstvo v oblasti vzťahov

 

správanie

medziľudské  vzťahy

komunikácia

komunikačné zručnosti

riešenie konfliktov

vzťahy k rovesníkom

partnerské vzťahy

rodinné vzťahy (s manželom, s rodičmi, deťmi, súrodencami, svokrovcami, inými
            príbuznými, bezdetnosť, mladí rodičia)

osamelosť

predčasná gravidita

neželaná gravidita

vzťahy na pracovisku

vzťahy k autoritám