Individuálne poradenstvo v oblasti kariéry

 

 • výber študijného odboru
 • voľba  povolania
 • študijná a profesijná orientácia a reorientácia
 • príprava na povolanie
 • adaptácia na zvolenú školu
 • adaptácia na zamestnanie
 • zmenená pracovná schopnosť
 • nezamestnanosť
 • neumiestnenosť na škole
 • profesijné záujmy
 • profesijné ašpirácie
 • plánovanie kariéry