KONTAKT 

 

Poradenstvo a konzultácie:

PhDr. Jaroslava Gajdošová - CONSULTRIX

Župné námestie 9

811 03 Bratislava

  

E-mail: kontakt@consultrix.sk

Mobil: 0910 469 319

www.consultrix.sk

 

Korešpondenčná adresa:

PhDr. Jaroslava Gajdošová - CONSULTRIX

Na pasekách 16

831 06 Bratislava 

 

IČO: 31761623

DIČ: 1025150698