Cenník

 

Individuálne poradenstvo a konzultácia:

 • 30€ za 60 min.
  Dĺžku stretnutia možno flexibilne predĺžiť podľa vzájomnej dohody
 • 10 %-ná zľava - študenti, nezamestnaní, ženy a muži na rodičovskej dovolenke, dôchodcovia a pod.
 • 20% - ný príplatok za prácu v neštandardnom čase (po 18:00 hod., sobota, nedeľa, sviatok)


Individuálne poradenstvo prostredníctvom skype, telefónu, chatu

 • 30€ za 60 min.

Práca s párom a rodinou:

 • 50€ za 90 min.
 • 10%-ná zľava - študenti, nezamestnaní, ženy a muži na rodičovskej dovolenke, dôchodcovia a pod.
 • 20% - ný príplatok za prácu v neštandardnom čase (po 18:00 hod., sobota, nedeľa, sviatok) 


Skupinové poradenstvo, kurzy, tréningy, workshopy:

 • podľa dohodnutých podmienok

 

Psychodiagnostika

 • 30€ za 60 min.
 • 20% - ný príplatok za prácu v neštandardnom čase (po 18:00 hod., sobota, nedeľa, sviatok)

 

Pozn.: Nemáme zmluvné vzťahy so zdravotnými poisťovňami. Klient platí za služby v hotovosti alebo prevodom na bankový účet.