Cenník

 

Individuálne poradenstvo a konzultácia:

  • 30€ za jedno sedenie (75 minút)
  • 10 %-ná zľava - študenti, nezamestnaní, ženy a muži na rodičovskej dovolenke, dôchodcovia a pod.
  • 20% - ný príplatok za prácu v neštandardnom čase (po 18:00 hod., sobota, nedeľa, sviatok)
  • prostredníctvom skype, telefónu, chatu:: 45€ za 90 minút

Práca s párom a rodinou:

  • 37,50€ za jedno sedenie (75 minút)
  • 10%-ná zľava - študenti, nezamestnaní, ženy a muži na rodičovskej dovolenke, dôchodcovia a pod.
  • 20% - ný príplatok za prácu v neštandardnom čase (po 18:00 hod., sobota, nedeľa, sviatok) 

Skupinové poradenstvo, kurzy, tréningy, workshopy:

  • podľa dohodnutých podmienok

 

Pozn.: Nemáme zmluvné vzťahy so zdravotnými poisťovňami. Klient platí za služby v hotovosti alebo prevodom na bankový účet.